HUSK. DEN 21. NOVEMBER AFHOLDES VALG TIL ÆLDRERÅDET.

Folketinget har bestemt, at alle kommuner skal have et folkevalgt ældreråd. Ældrerådet repræsenterer derved de cirka 11.000 borgere i Assens Kommune, som var fyldt 60 år på valgdagen.

Ældrerådet arbejder for alle ældre i kommunen – både for dem, der har behov for hjælp, og for dem, der kan klare sig selv.

Ældrerådet skal høres om alle forslag, der vedrører ældre, inden de besluttes i byrådet. Byggeri af plejeboliger, kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og genoptræning, biblioteksvæsen, trafikplanlægning og kommunens budget er blot nogle af de emner, som Ældrerådet skal høres om.

Formål

Ældrerådet skal medvirke til at øge medindflydelsen og medansvaret for kommunens ældre medborgere. Ældrerådet skal sikre, at dialogen mellem de ældre og byrådet og de politiske udvalg udbygges. De ældre skal have mulighed for at drøfte og rådgive om indholdet og udformningen af kommunens ældrepolitik.

Høringsret

Ældrerådet skal rådgive byrådet og de politiske udvalg i ældre-politiske spørgsmål. Byrådet og de politiske udvalg har derfor en forpligtigelse til at høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører alle ældre på 60 år og derover, eksempelvis trafik og boligforhold, pleje og omsorg, sundhed, miljø og kultur. Ældrerådet afgiver skriftlige høringssvar, således at de kan indgå i den videre politiske beslutningsprocedure.
Ældrerådets høringsret og kommunens høringspligt er et vigtigt element i Ældrerådets arbejde.

Brochure

assens_brochure Læs Assens Ældreråds brochure og find praktiske oplysninger til de ældre i Assens Kommune.
Læs brochure

Eksterne Henvisninger

Følg disse nyttige links til andre relevante hjemmesider.

Rådsmøder

Dagsorden og referater fra møderne i Assens Ældreråd findes på Assens Kommunes hjemmeside.

Se referater

Danske Ældreråd

Danske Ældreråd er landsorganisationen for de folkevalgte ældreråd i kommunerne.

Læs mere

Ældre & Pension

På Assens Kommunes Ældre & Pension-side kan du søge støtte og finde information og nyheder.

Gå til selvbetjening